borec-home-animace

Pomůžeme vám

najít smysl...

Naše společnost nabízí osobnostně rozvojové a sebe-vzdělávací kurzy jak pro korporátní klientelu, tak i pro širokou veřejnost. Inspiraci pro naše kurzy čerpáme ve vyspělých západních zemích.

Co říkají absolventi našich kurzů:

Kurz na míru

Kurzy, které vytváříme na míru jednotlivým společnostem. Záleží na poptávce zadavatele. Je možné si objednat jednorázové akce v podobě workshopů nebo udělat sérii modulů na vybrané téma nebo udělat kompletní výcvik přizpůsobený potřebám klienta.

Kurz pro veřejnost

Workshopy či výcviky otevřené pro širokou veřejnost. Ať už jednotlivce, kteří chtějí naše kurzy, nebo jednotlivce ze společností, kde jsme se zabývali určitou problematikou a chtějí si doplnit kompletní vzdělávání od naší společnosti.

Firemní kurz

Námi vytvořené kurzy, jejichž náplní jsou témata, která se řeší v korporátním světě. Od Obchodních dovedností, Hodnotový management, NLP Coaching přes FLOW v týmech, Efektivní komunikaci až po Řešení konfliktů na pracovišti.

 

Reference

Fincentrum, a.s.
XERTEC, a.s.
Sympec, poctivé řemeslo, s.r.o.
M&M reality holding a.s.

a další... 

Změna je život a to jsem chtěl a potřeboval. Během absolvování kurzu NLP jsem o sobě při "cestě" do svého "já" zjistil zcela nové věci, které jsem si předtím vůbec neuvědomoval a nyní na nich pracuji. Je to běh na dlouho trať, ale vyplatí se to, věřte mi. Zcela zásadní změnu pociťuji ve vnímání okolního světa a svého blízkého okolí (hlavně rodina). Život se nemá přežívat, ale žít a užívat. Díky moc, Radkové!

Marcel Hladík, MBA

- oblastní ředitel - Fincentrum, a.s.

Přínos projektů od této společnosti — jako obchodník a manažer vím, jak si stanovovat cíle pro sebe i svoji obchodní skupinu, chápu více klienty a jejich potřeby a vím, jak se jim prodat jako makléř. S jednotlivými členy týmu pracuji hlavně na bázi koučingu.
Jako lektor jsem celé školení postavil na NLP. Pomoci NLP vysvětluji potřeby, priority, zvládání
námitek a vůbec fungování lidského mozku. Řekl bych, že školení Obchod pomocí NLP je ze všech školení, které vedu, to nejlepší.
Rozhodně bych spolupráci doporučil všem. Hlavně je to platforma, na které také stavím svůj
osobnostní rozvoj a byla to vstupní brána do hlubokého poznání sebe sama.

Marek Švec

- lektor, školitel, makléř a vedoucí pobočky M&M reality holding a.s.

Dovolte mi Vám poděkovat za kurz, který jsem s Vámi absolvoval. Je to pár měsíců od dokončení a musím říct, že pociťuji razantní zlepšení na všech frontách. Hlavně se mi zlepšila komunikace se zákazníky, dokážu jim lépe naslouchat, reagovat na jejich potřeby, přestal jsem přemýšlet nad tím, co chci zákazníkovi říct, ale přemýšlím nad tím co říká. V komunikaci s podřízenými je asi největší skok, začal jsem mít kontrolu nad tím, jak já sám před nimi vypadám, jak se chovám a i jejich reakce vůči mě se změnili, naše vztahy jsou přátelštější a přitom mají víc autority. Přítelkyně, kterou jsem po vašem kurzu požádal o ruku zase říká, že jsem začal být její nejlepší kamarádka a občas sama přijde a požádá mě, abych s ní rozkoučoval situaci, kterou prožívá, nebo která jí čeká. Patří Vám za mě i za firmu Sympec, poctivé řemeslo s.r.o. velké díky a těším se na NLP 2. 

Bc. Zdeněk Pečenka

- jednatel - Sympec, poctivé řemeslo, s.r.o. 

Byl to úžasný zážitek procházet všemi moduly NLP COACHING a utvrzovat se v tom, jak 17 základnich principů osobního růstu, tak jak jste je sestavili, opravdu funguje, jak se propojují. Sledovat (i na vlastní kůži zažít a naučit se), jak fungují všechny techniky NLP, které jste nám ukázali. Zjišťovat jak se mi lehčeji, klidněji, svobodněji žije, pracuje, náboruje. Jak tolik věci neřeším. Jak si víc vážím sama sebe, jak lépe komunikuji s okolím, jak chci víc ŽÍT.  

Radkové, jsem velmi vděčná za to, že jsem Vás mohla potkat. DĚKUJI. DĚKUJI. DĚKUJI.

Ivana Brychová

- manažer - Fincentrum, a.s.

NLP mi do osobnostního rozvoje přineslo systém a trvale ovlivnilo můj přístup k tvorbě a podnikání. Pomohlo mi uvědomovat si vzorce myšlení, které používám, analyzovat je a měnit. Díky za všechny dary, které jsem mohl vstřebat, díky za to, že jsem do svého rozvoje dostal systém. NLP má vliv na proudění hojnosti mojí osobou. V posledních měsících se tohle proudění znásobilo.

Lukáš Hradil

- hudební skladatel a podnikatel

Když jsem se rozhodoval, jestli do kurzu NLP jít nebo ne, tak se ve mně odehrávalo vícero procesů — otázka peněz, můj aktuální postoj, situace v rodině, atd. Nakonec jsem se rozhodnul, že ano. A pánové, zcela upřímně! Bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě! Mé komunikační dovednosti a techniky, moje dovednost stanovit správně cíl při zachování pěti podmínek, vyhledání problémového stavu a výběr, jak jej překonat jsou na mnohem vyšší úrovni, než kdy předtím.

Michal Petruš
 - oblastní ředitel - Fincentrum, a.s.

NLP coaching je sám o sobě (a právem) velký fenomén. Osoby Radomíra Piňose ml. a Radka st. a jejich jedinečné know-how je to, co nás všechny účastníky přivedlo na tyto semináře. Touha se zlepšovat a Radomírova a Radkova osobitost je ideální kombinace k tomu, abychom dosáhli společného úspěchu. Jako jeden z hlavních přínosů kurzu vidím, že jsem se naučil objevovat v lidech a sám v sobě kvality a ty pak rozvíjet. Pomocí těchto kvalit si potom každý z nás může plnit vše, co skutečně chce! Vnitřní síla je pohon, který má víc koní než ferrari. Vnímání sebe a slyšení svého vnitřního hlasu mi pomáhá rozlišit věci, které v životě jsou a nejsou důležité a věci které si člověk může dovolit opustit! 

Marek Smelík
- Vedoucí prodeje - XERTEC, a.s.

Z osobního hlediska mně NLP přineslo především schopnost výrazně více vnímat své okolí a přemýšlet o svém jednání. Rapidně zlepšilo mé rodinné vztahy a také vztah partnerský. Díky NLP jsem schopen větší empatie a naslouchání. Zároveň svému okolí pomáhám v rozvoji komunikačních dovedností a kvality mezilidských vztahů. NLP zcela jistě předčilo mé očekávání v hloubce svého rozsahu a míře mého uvědomnění. Během ročního kurzu jsem prošel výraznou osobnostní proměnou. Kurz bych doporučil zcela jistě každému, a to bez výjimky. Jeho přínos v rámci manažerské praxe je naprosto zásadní, v osobním životě si jej ale vážím ještě více.

Martin Pečenka
- oblastní ředitel - Fincentrum, a.s.

S využitím našich metod sebe-vzdělávání a osobní rozvoje máme v nabídce kurzy pro firmy i pro širokou veřejnost. Kurzy mohou mít podobu dlouhodobých výcviků, kurzů šitých přímo na míru vaší společnosti, anebo jednorázových Workshopů zaměřených na dílčí a klíčové části osobního rozvoje.

Kurzy pro veřejnost:

NLP Coaching

Na tomto 10 měsíců trvajícím kurzu vás naučíme používat koučovací metodu NLP v každodenním životě. Budeme vám ukazovat, jak NLP využít jako denodenní nástroj pro poznání sebe sama a druhých. Skrze větší poznání sebe poté zvládnete efektivněji stanovit své požadované výsledky více v souladu s tím, kdo jste. Tuto schopnost samozřejmě získáte i u druhých. Díky poznání sama sebe poté začnete objevovat svůj pravý potenciál. A také se naučíte, jak odstraňovat překážky, které vám brání v jeho projevení. Dovednost odstraňování překážek bránících v projevení potenciálu vás samozřejmě naučíme tak, abyste ji mohli využít při koučování/vedení ostatních. Díky této dovednosti poté můžete vést druhé na jejich cestě v růstu ke svému pravému potenciálu.

Nejbližší termíny
Momentálně probíhá několik běhů tohoto kurzu v různých společnostech. Chcete vyzkoušet tento kurz? Ozvěte se.

Chcete se na něco zeptat?
Objednat kurz na míru

Firemní kurzy:

Kurzy na míru

Připravíme kurz přímo na míru vaší společnosti. Záleží jen na vačí poptávce a vašich požadavcích. Pomocí našich metod a našich zkušeností jsme schopni připravit a spustit kurz pro vaše manažery, obchodníky, retail pracovníky, vedení společnosti, marketingové oddělení atd. Kurzy na míru mohou obsahovat koučovací dovednosti, efektivní komunikaci, hodnotový management, nastavení firemní kultury, zlepšení obchodních dovedností, řešení konfliktů a krizí na pracovišti, hluboké sebepoznání a mnoho dalších. Záleží jen na vás a na vašich požadavcích. Stačí nás jen kontaktovat a domluvíme sérii schůzek, na které vyslechneme vaše aktuální požadavky, uděláme analýzu vašeho týmu či společnosti a nabídneme kurz přímo pro vás na míru.

Chcete se na něco zeptat?

Další typy kurzů

Zde postupem času očekávejte další druhy kurzů určené přímo na řešení oblíbených témat v korporacích. Momentálně převádíme a tvoříme nové stránky (na kterých se nacházíte). Musíme převést texty a náplně kurzů z našich starších stránek a hlavně z našich interních materiálů a momentálně probíhajících kurzů pro jednotlivé společnosti. Očekávejte zde kurzy typu: Obchodní dovednosti, Hodnotový management, NLP Coaching, FLOW v týmech, Efektivní komunikaci nebo třeba Řešení konfliktů na pracovišti a mnoho dalších.

Chcete se na něco zeptat?

Jsme společnost nabízející osobnostně rozvojové aktivity,
jak pro firmy, tak i pro širokou veřejnost. Záměrem naší práce je - chceme účastníky naučit, jak poznávat sebe sama a tím pádem se dostat více do kontaktu se sebou samým. A začít žít ten život, který většinou někde v hloubi sebe žít chce.

K naplnění našeho záměru používáme metody osobního rozvoje, které se převážně učíme v zahraničí. Našimi učiteli jsou jedny z největších kapacit ve svých oblastech. Tito lidé z Nizozemí, USA, Německa, Belgie, Itálie, Mexika apod. nám ukazují a předávají velmi efektivní nástroje, které my jako jedni z prvních zavádíme do ČR a na Slovensko. Pro naši praxi využíváme převážně tyto 2 metody - koučovací přístup NLP a body-terapeutický směr Core Energetics (více viz. Metody). V těchto metodách jsme mezinárodně certifikováni nebo si profesionální mezinárodní certifikaci doděláváme. Sami jsme pod odbornou supervizí výše zmíněných učitelů, co se týká naší práce. To znamená, že sami se neustále intenzivně rozvíjíme, abychom předávali ještě vyšší kvalitu našim klientům.

Radomír Piňos ml.

Radomír Piňos ml.

Radomír ml. se o osobní rozvoj zajímá už od roku 2008, kdy ještě jako student začal navštěvovat nejrůznější semináře a dlouhodobé výcviky. Od roku 2013 začal působit jako lektor koučovací metody NLP. Vytvořil vlastní pohled na koučování pomocí NLP a díky tomu vytvořil dlouhodobý komplexní koučovací kurz NLP COACHING. Tento kurz v poměrně krátké době mnohokrát celý spustil a vedl. Celým kurzem prošlo už pár desítek lidí počínaje studenty přes umělce a podnikatele a konče u vysoce postavených manažerů v mezinárodních firmách. Dále také spoluvytvářel, vedl a ukazoval možnosti pro zlepšení u velice efektivních výkonnostních školení pro střední a vyšší management. Vedle lektorovaní poskytuje i individuální setkání v rámci osobního koučingu nebo terapie. Rukama mu v rámci koučingu nebo terapie prošlo již velmi široké spektrum lidí, kteří u něj zaznamenali viditelný posun v rámci kvality svých životů.
Momentálně (2/2017) studuje čtyřletý body-psychoterapeutický výcvik Core Energetics na mezinárodní škole v Nizozemsku - Netherelands Institute of Core Energetics. Tento výcvik je velmi náročný, nicméně velmi hluboký a přínosný v oblasti porozumění sobě a ostatním. Radomír Core Energetics vnímá jako velmi silný nástroj pro nalezení sebe sama, svého potenciálu a osobního naplnění. V rámci výcviku se stává profesionálem v práce se stinnými místy člověka tak, aby tato místa dokázal transformovat v prospěch celého člověka. Je přesvědčen a jeho mnohonásobně opakovanou zkušeností je, že právě tato místa v sobě skrývají obrovské množství životní energie, které jsou potřeba pro objevení sebe sama a naplnění svého potenciálu. Nyní postupně zařazuje metodu Core Energetics do své praxe - jak v kurzech, tak i v individuálních setkáních.

Zkušenosti:

 • Zakladatel a lektor ve společnosti NLP Vision a na ní navazující LF Vision
 • Mezinárodní certifikace NLP Practitioner a NLP Master Practitioner
 • Studium 4letého body-psychoterapeutického výcviku Core Energetics v Nizozemsku na mezinárodně uznávané škole Netherelands Institute of Core Energetics
 • Vysokoškolský titul v oblasti Managementu a ekonomiky na Mendelově univerzitě v Brně
 • Přímá účast na tvorbě výkonnostních školení pro střední a vyšší management
 • Školení, tréninky a koučink výkonnostních programů středního a vyššího managementu
 • Osobní koučink desítek osob včetně středně a vysoce postavených manažerů
 • Znalost zahraničních jazyků - plynule angličtina, plynule francouzština
 • Tvorba a několikanásobné vedení dlouhodobého komplexního koučovacího kurzu
Radomír Piňos st.

Radomír Piňos st.

Radomír st. se koučováním, vedením a vzděláváním dospělých zabývá již 18 let. Při realizaci vlastního systémového, výkonnostního a praktického projektu dosáhl týmového nárůstu výkonu o 434%. Tento projekt měl již 148 opakování od roku 2009 do současnosti. Od roku 2013 začal působit jako lektor koučovací metody NLP. Podílel se na realizaci projektu koučování pomocí NLP.

Jeho vzdělávací projekty výrazně zvyšují kvalitu pracovního a osobního života.  Z jeho mnoha projektů má ověřené, že studium a používání jeho metod v praxi účastníkům:

Zkušenosti

 • Pomáhá k dlouhodobému úspěchu a spokojenosti
 • Výrazně usnadňuje komunikaci s okolím i sama ze sebou
 • Vede k dlouhodobému růstu výkonu a rozvoji osobnosti
 • Dává jasný přehled o jejich KVALITÁCH, ZDROJÍCH a o jejich KAPACITĚ a POTENCIÁLU
 • Odpovídá na otázky: Co je potřebné k tomu, aby byli úspěšní?
 • Pomáhá k nasměrování k dalším možnostem rozvoje, které jsou využívány k realizaci jejich ambicí
 • Prodejní a prezentační dovednosti, systémové výkonnostní praktické projekty pro obchodníky a prodejce (tzv. řízená praxe)
 • Mezinárodní certifikace NLP Practitioner a NLP Master Practitioner
 • Exkluzivní koučovací programy pro obchodníky a prodejce
 • Manažerské dovednosti, systémové výkonnostní praktické projekty pro manažery týmů
 • Vytváření a vedení adaptačních projektů v  týmech
 • Exkluzivní koučovací programy pro manažery týmů
 • Tvorba systémů vzdělávání v  týmech
 • Tvorba praktických systémů dle požadavku týmů a jejich managementu.
 • Tréninky a koučink systému poradenství.
Tomáš Podlipský

Tomáš Podlipský

Manažer, kouč nebo obchodník je pouze tak úspěšný, jak jsou úspěšní jeho lidé nebo klienti. Úspěch je tedy přímo úměrný úspěchu každého jednoho člena  týmu nebo klienta o kterého se starám. Každý z nás v životě něco chce. Chcete-li být úspěšný manažer,kouč nebo obchodník, tak je zapotřebí naučit se přivádět vaše lidi nebo klienty k tomu co chtějí oni. Pak dostanete to co chcete vy jako manažer, kouč nebo obchodník.

Mojí největší přidanou hodnotou je posilování kvalit jednotlivce nebo korporace díky kterým pak daný člověk nebo korporace snadněji, efektivněji a s nadšením dosahuje cíle, který si stanovil(a). Aplikace posilování kvalit na úrovni celého týmu nebo korporace pak vede k dynamickému růstu, spokojenému kolektivu a synergickému efektu.

Díky těmto myšlenkám se mi dlouhodobě daří budovat prosperující business společně s businessy mých klientů.

Zkušenost:

 • Zakladatel  a lektor společnosti LF VISION
 • Akcionář a regionální ředitel společnosti Fincentrum, a.s.
 • Regionální ředitel EDC CZ, s.r.o. (dceřiná společnost AXA pojišťovna, a.s.)
 • Certifikace NLP Coaching
 • Tvorba vzdělávacích manažerských a obchodních kurzů
 • Osobní koučink obchodníků, středního a vyššího managementu
 • Vedení výkonnostních workshopů a kurzů
 • Tvorba a nastavování řídících a vzdělávacích procesů a následné zavádění do praxe

Naše kurzy jsou sestaveny převážně na koučovací metodě NLP a terapeutickém přístupu Core Energetics.

NLP - je zkratka pro koučovací přístup jménem Neuro-lingvistické programování. Tato metoda slouží jako velmi efektivní nástroj pro nalezení sebe sama. Tím, že vydáme na cestu opravdového hledání sebe sama, získáme větší kontakt s tím, co opravdu v životě chceme. Poté už jen zbývá otázka - jak dosáhnout toho, čeho chci? Ať už se jedná o vysoce postaveného manažera, firemní prostředí, osobní život, výkon obchodníka, sportovce - kohokoliv! NLP nabízí celou škálu nástrojů, jak v životě dosáhnout toho, čeho v podstatě dosáhnout chci. A navíc v souladu sama se sebou. Což je velice klíčový faktor, který je mnohými, i úspěšnými lidmi, opomíjen. Je vědecky dokázáno, že člověk, který dosahuje svých jedinečných úspěchů, zažívá více potěšení ve svém životě. S rostoucím potěšením z toho, co jedinec žije, se zvyšuje i míra životní energie, která proudí jeho systémem. S touto energií může každý naplnit svůj jedinečný potenciál. Objevení a naplnění svého potenciálu je jedna z našich největších tužeb, která nám dodává štěstí, radost, naplnění, smysl, svobodu, lásku, sílu atd. Zažívání těchto pocitů je to, co každý z nás chce a po čem nejvíce v životě touží. Právě proto je dosahování svých cílů v souladu sama se sebou tak stěžejním bodem v životech všech. A právě proto na opravdové hledání sebe sama klademe takový důraz. Trochu provokativní otázka zní - jak často zažíváte výše vypsané pocity radosti, smyslu, svobody, lásky atd.? Pokud je odpověď typu "spíše nezažívám", je potřeba změna.

NLP nás v tomto kontextu učí klást ty správné otázky. Otázky ukazující do našeho vnitřního světa. Otázky typu - jak je možné, že se Ti v některé oblasti života daří? A jak je poté možné, že se Ti v jiných oblastech tolik nedaří? V čem se liší? Znáš odpověď? Pokud ano, jak s ní nakládáš? A mnoho dalších otázek. Právě zaměření pozornosti do vnitřního světa je tak důležité. Protože změny uvnitř člověka vedou nevyhnutelně ke změnám v jeho vnějším světě. A právě na zodpovězení a vyřešení těchto otázek používáme nástroje NLP. Tato metoda vychází z myšlenky, že člověk ve svém životě jedná na základě svých naučených programů. Kvalita těchto programů se v NLP zkoumá. Programy jsou spjaté s lingvistikou aneb, která slova tyto programy obsahují. Co říkáme sami sobě? Co říkáme do vnějšího světa? A to vše se promítá do naší neurologické soustavy. V konečné fázi naše programy ovlivňují i náš nervový systém, což má potom dopad na kvalitu našeho prožívání.

Core Energetics - je body-psychoterapeutická metoda, která je zaměřená na proudění životní energie v životě lidí. Jinými slovy, jak moc člověk doopravdy Žije svůj Život. Core Energetics je hlubší práce sama na sobě. Používáme ji při pokročilejší práci s kolektivy a při hlubinnější práci s jednotlivci. Tato metoda vede k trvalé změně směrem k hluboce naplňujícímu životu. Využíváme zde rozproudění energie pomocí pohybu, dýchání, inter-personálních vztahů, plného vyjádření se. Více proudící energie ukazuje člověkovi místa, kde omezuje sám sebe v prožívání. Pomocí této metody se lidem uvolní více emocí a dostanou se do kontaktu se všemi pocity. Proč právě nahlížíme na práci s emocemi a pocity jako na tak důležitou? Zastáváme ten názor týkající se osobního rozvoje, že v dnešní společnosti nejvíce chybí prožívání pocitů a emocí. Naše společnost se jeví jako tzv. mentálně přetížená. Vypadá to tak, že spousta lidí ví, co mají dělat, logicky chápou, jak dosáhnout úspěchu, rozumí nejrůznějším teoriím týkajících se managementu, úspěchu, zdraví atd. Ale nedaří se jim to žít! Když potom přejdou do akce, nastane nějaký zádrhel. To čemu tak dobře rozumí, nějak nefunguje. Je to kvůli tomu, že jejich myšlenky jsou daleko vyvinutější než jejich pocity a emoce. Tito lidé zas tak nepotřebují další poučky, potřebují práci na svých emocích. Týká se to nás všech. Každý máme v této oblasti prostor pro růst. A právě proto práce s našimi emocemi, pocity je tak důležitou a evoluční - revoluční, chcete-li. Metoda Core Energetics je převážně zaměřená na práci s tělem a emocemi. Klienti poté říkají, že se stali více živými, radostnými, silnými, odvážnými... 

LF Vision s.r.o.

IČ: 62120336
DIČ: CZ7005134675
Telefon: 731 722 945
603 278 771

E-mail:

info@lf-vision.cz

Školicí prostory

Školíme přímo u vás nebo na těchto místech:

Česká republika:
Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 - Karlín, společnost Fincentrum a.s.
Kubánské náměstí 11, 100 00 Praha 10, společnost Fincentrum a.s.
Huťská 1294, 272 01 Kladno
AZ Tower Brno, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Slovensko:
Apollo BC II. Blok H, Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava
Farská ul. 2, 010 01 Žilina, společnost Fincentrum, a.s.
Paulínska 15/A, 917 01 Trnava